Author Archive

PostHeaderIcon Uusna Lasteaed Tõruke liideti Kalmetu Põhikooliga

Viljandi Vallavalitsus korraldas ümber  hallatavad asutused Kalmetu Põhikool ja Uusna Lasteaed „Tõruke“.
Alates 01.09.2023 liideti Uusna Lasteaed „Tõruke“ Kalmetu Põhikooliga.  Haridusasutuse tegutsemise vormiks on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena.
Alates 01.09.2023 on Kalmetu Põhikool ümber nimetatud Kalmetu Kooliks.
31.08.2023 lõpetati Viljandi Vallavalitsuse hallatava asutuse Uusna Lasteaed „Tõruke“ tegevus, mille õigusjärglane on Kalmetu Kool.

PostHeaderIcon Meie lasteaia koduleht

Meie lasteaia koduleht on saanud täiendust.