Lasteaia hoolekogu on abistav organ, mille eesmärgiks on toetada parima võimaliku õppe- ja kasvatustöö korraldust, kaasates protsessi kõiki lastega seotud osapooli. Hoolekogusse kuuluvad 3 lapsevanemate esindajat, õpetajate esindaja ning Viljandi Vallavalitsuse esindaja.

Hoolekogu liikmed 2022-2023 õppeaastal:

Medi Meikar medi.meikar@gmail.com
Viivika Karv viivika.karv@mail.ee
Liina Soovere liina.soovere@gmail.com- hoolekogu esimees
Helina Matusorg helina@inlink.ee
Tarmo Türk tarmo.turk@gmail.com