Laste lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Lapsevanema poolt kaetava osa määr

Toidupäeva maksumuse kehtestamine

Hoolekogude moodustamise kord

Valla esindajate nimetamine hoolekogudesse